Przekaż 1% podatku podopiecznym Stowarzyszenia Na Tak
KRS 0000070098 - z dopiskiem "Przylesie"


Stowarzyszenie Na Tak z Poznania wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie na każdym etapie życia. Codziennie w naszych ośrodkach rehabilitacyjnych pomoc otrzymują dzieci, młodzież i dorośli – łącznie ponad 650 osób z różnymi schorzeniami neurologicznymi i genetycznymi. Działamy na rzecz integracji i promocji pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w środowisku. Stawiamy na rozwój i radość, bo wiemy, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizacji planów i marzeń.

Stowarzyszenie Na Tak w skali ogólnokrajowej jest organizacją niezwykle innowacyjną i prężnie działającą w obszarze wypełniania luk w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Dziś Stowarzyszenie Na Tak prowadzi 11 ośrodków, w tym nowatorskie placówki, których na mapie Polski znajdziemy niewiele. Stworzyliśmy poradnię, w której niepełnosprawne dzieci i młodzież otrzymują interdyscyplinarną pomoc lekarską, terapeutyczną i rehabilitacyjną - Poradnię Rozwojową dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka”. Dzieci i młodzież wielorako niepełnosprawna rehabilituje się i uczy w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek” oraz w Szkole Podstawowej i Gimnazjum „Zakątek”. Gdy dorosną, mogą znaleźć swoje miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy „Kamyk”. Dorośli niepełnosprawni, którzy chcą się usamodzielnić, korzystają z zajęć oferowanych w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Przylesie” i „Krzemień”. Jeżeli są gotowi do podjęcia pracy, w jej znalezieniu i utrzymaniu pomoże im Agencja Wspomaganego BIZON. Niepełnosprawni artyści są wspierani a ich sztuka chroniona w galerii „tak”. Gdy osobom z niepełnosprawnościami brakuje informacji, ich rodzice, terapeuci, nauczyciele, przyjaciele, którzy chcą się podzielić swoimi doświadczeniami, mogą zaglądać na Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych www.pion.pl. Prowadzimy specjalistyczne konsultacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne, wycieczki i kolonie. Wspieramy rozwój zainteresowań: prowadzimy grupy taneczne i teatralne, organizujemy zajęcia sportowe i rekreacyjne. Zapewniamy pomoc lekarską do osób z zespołem Downa.

Stowarzyszenie Na Tak realizuje swoją misję również poprzez promowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością oraz szerzenie wiedzy na temat wspierania tej grupy osób. W tym obszarze rokrocznie realizujemy trzy ogólnopolskie wydarzenia:

Spotkania Na Tak – konferencje poświęcone podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowane od 2011 roku we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza. Celem Spotkań Na Tak jest podejmowanie rozmów o podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną, pogłębianie refleksji i budowanie świadomości terapeutów i rodziców. Zachęcamy do zadawania pytań sobie i innym, do weryfikacji swoich poglądów i działań, do ciągłego poszukiwania sposobów na budowanie poprawnych relacji terapeutycznych i satysfakcjonujących kontaktów z osobami z niepełnosprawnością.
Rozmawiamy na tematy rzadko podejmowane w dyskursie naukowym i społecznym. Do rozmów zapraszani są profesjonaliści, rodzice i osoby z niepełnosprawnością. Staramy się, by prelegenci prezentowali różne poglądy i postawy, by nie zakotwiczać się w jednym światopoglądzie. Słuchając ich, uczymy się i zastanawiamy nad naszymi pomysłami i nad swoją pracą.
http://www.natak.pl/spotkania-na-tak.html

Run of Spirit – Bieg Na Tak – urzeczywistnia wizję społeczeństwa, które nie wyklucza nikogo. To jednodniowe wydarzenie sportowe, w którym udział może wziąć każdy. W różnych konkurencjach biegowych mogą wziąć udział osoby pełnosprawne jak i te z niepełnosprawnością, zarówno dorośli jak i dzieci. Zawody odbywają się na przełomie maja i czerwca nad poznańską Maltą.
http://www.natak.pl/bieg-na-tak.html

Akademia Ludzi Pozytywnych – rokroczna kampania społeczna, która w niekonwencjonalny sposób podchodzi do przełamywania stereotypów społecznych dotyczących osób z dysfunkcją intelektualną. Kampania przedstawia ludzi niepełnosprawnych intelektualnie w zaskakującej społecznie sytuacji, z jednej strony jako profesorów – tych, od których można się uczyć pozytywnych zachowań, z drugiej jako ludzi sukcesu, takich, którym upośledzenie umysłowe nie przeszkodziło w zrealizowaniu marzeń i życia pełnią życia.
Akademia nie ma murów, a lekcje nie odbywają się w klasach z drewnianymi ławkami i zieloną tablicą. Wykładowcy Akademii nie mają bogatego zasobu słów, czasami nie potrafią mówić, ale są mistrzami w posługiwaniu się pozytywnymi emocjami. Swoim uśmiechem, spojrzeniem, gestem uczą nas, by dbać o to, co się kocha i cieszyć się drobnymi rzeczami. Lekcji udzielają nam na co dzień – w tramwaju, na ulicy, w kawiarni.
http://www.natak.pl/akademia-ludzi-pozytywnych.html

create by waboit.pl