Darczyńcy


Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przylesie” jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Miasta Poznania. Dotacje wystarczają na pokrycie podstawowych potrzeb w minimalnym zakresie. Jednak by móc działać na optymalnym poziomie potrzebujemy wsparcia finansowego i/lub rzeczowego firm i osób prywatnych. Dzięki takiej pomocy świadczonej na rzecz Stowarzyszenia Na Tak, w ramach którego działamy, podopieczni „Przylesia” mogą: realizować ciekawe i innowacyjne formy rehabilitacji społecznej i zawodowej, brać udział w atrakcyjnych i rozwojowych zajęciach zarówno w „Przylesiu” jak i poza nim, korzystać z lepszego wyposażenia pracowni terapeutycznych, cieszyć się z wyremontowanych sal zajęciowych, czy wypoczywać podczas wyjazdów wakacyjnych…

„Przylesie” jest pierwszym w Poznaniu, działającym od 1994 roku Warsztatem. Mimo dbałości o mienie i lokal w którym się znajdujemy, z biegiem czasu sprzęty się psują, starzeją, wymagają wymiany, a pomieszczenia muszą być remontowane, usterki i awarie na bieżąco naprawiane. Na to najbardziej brakuje nam pieniędzy.

Jeśli możesz i chcesz nam pomóc, zapraszamy do odwiedzenia zakładki kontakt.


Składamy serdeczne podziękowania:

Wszystkim osobom fizycznym oraz firmom za wpłacone na konto darowizny, przekazane artykuły spożywcze, a także za umożliwienie wolontariuszom ze Stowarzyszenia Na Tak przeprowadzenia zbiórek publicznych, dzięki którym udaje się organizować wyjazdy wakacyjne dla naszych Uczestników oraz realizować prace remontowe WTZ „Przylesie”!

Naszym partnerom: szkołom i organizacjom z którymi współpracujemy, realizujemy rozwojowe projekty i kreatywne pomysły.

Instytucjom publicznym oraz fundacjom, które za pośrednictwem konkursów i dotacji wspierają finansowo działalność organizacji pozarządowych, dzięki czemu możemy poszerzać naszą ofertę.

Wszystkim osobom, które zdecydowały się przekazać 1% swojego podatku na działalność Stowarzyszenia Na Tak.

create by waboit.pl