Konferencja SelFind

Dodano przez: dnia: 19 stycznia 2018

W jaki sposób aplikacje w telefonach komórkowych mogą pomóc osobom z niepełnosprawnością intelektualną?
Jak włączać osoby z niepełnosprawnościami w projektowanie dla nich rozwiązań?
Jak badać grupy społecznie wrażliwe?

Nie tylko na powyższe pytania postaramy się odpowiedzieć podczas konferencji podsumowującej realizację trzyletniego Projektu SelFind.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii do wsparcia osób z niepełnosprawnością stało się już niemal powszechną praktyką. Działania na styku nauk technicznych i społecznych stanowią natomiast wciąż spore wyzwanie dla realizatorów projektów. Połączenie metod badawczych, dostosowanie możliwości technologicznych do możliwości poznawczych, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przestrzeń życia codziennego to tylko niektóre z wyzwań z jakimi należało się zmierzyć podczas trzech lat realizacji projektu. Miernikiem osiągnięcia sukcesu będzie systematyczne użytkowanie aplikacji SelFind przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców i terapeutów po zakończenia wszystkich działań projektowych. Ideą konferencji jest chęć podzielenia się refleksjami z przebiegu poszczególnych etapów realizacji projektu (od pomysłu do jego wdrożenia) oraz zaprezentowanie efektu finalnego, czyli trzech aplikacji mobilnych (Plan dnia, Bezpieczna droga, SOS). Podczas konferencji nastąpi oficjalne ich udostępnienie. Osoby zainteresowane pobraniem aplikacji proszone są o wzięcie ze sobą telefonu typu smartfon z system Android min. 5.0. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapisy: selfind@natak.pl

Placówka prowadzona przez:
Możesz nam pomóc:
Poznaj naszą grupę filmową:


create by waboit.pl