Mieszkania treningowe

Dodano przez: dnia: 4 czerwca 2017

Stowarzyszenie Na Tak rozpoczyna dzisiaj pierwsze treningi samodzielności w mieszkaniach wspomaganych, w projekcie tym udział wezmą również uczestnicy i pracownicy „Przylesia”. Projekt jest realizowany w ramach Programu mieszkalnictwa wspomaganego,  w partnerstwie z miastem Poznań dzięki dofinansowaniu że środków EFS WRPO2014-2020

Placówka prowadzona przez:
Możesz nam pomóc:
Poznaj naszą grupę filmową:


create by waboit.pl