Wspieramy rozwój osobisty i dorosłość naszych Uczestników


Pracownia Gospodarstwa Domowego

Działalność Pracowni Gospodarstwa Domowego to rozwijanie i doskonalenie umiejętności Uczestników w zakresie związanym z czynnościami życia codziennego, a w szczególności:

- przygotowywania posiłków o różnym poziomie skomplikowania;
- planowania i dokonywania zakupów;
- porządkowania najbliższego otoczenia (sprzątanie, mycie naczyń itp.);
- prania, suszenia, prasowania.

Zajęcia prowadzone są na zindywidualizowanym poziomie, to znaczy zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami Uczestników - od pracy zespołowej do pracy z pojedynczą osobą; od pracy przy nieustannym wsparciu terapeuty do samodzielnej, w obrębie określonego zadania.

Pracownia Gospodarstwa Domowego jest miejscem pachnącym ciepłą strawą lub słodką przekąską. Pierwsze pytanie osoby, która podczas zajęć wchodzi do kuchni brzmi: „Co tak ładnie pachnie? Mogę spróbować?” W tej pracowni jest zawsze pełno ludzi. Jednak nie służy ona tylko nauce gotowania. Uczestnicy doskonalą się tutaj także w planowaniu zakupów oraz budżetu domowego. Celem tej Pracowni jest usamodzielnienie Uczestników w zakresie samoobsługi (zakupy, przygotowywanie posiłków), ekonomii (planowanie budżetu, korzystanie z usług, rozliczanie rachunków), obsługi sprzętu domowego. Równie ważną kwestią jest dbałość o higienę: osobistą i miejsca pracy. Na zajęciach w Pracowni Gospodarstwa Domowego Uczestnicy mają również okazję poznać potrawy z innych kontynentów czy też zdobywać wiedzę o walorach odżywczych produktów. Ostatnią nowością tej pracowni, przy współpracy z Pracownią Edukacji Prozawodowej, jest stworzenie mini ogródka z ziołami, warzywami i owocami.

Pracownia Edukacji Zawodowej i Społecznej

Działalność Pracowni Edukacji Zawodowej i Społecznej służy Uczestnikom Warsztatu poprzez:

- rozwijanie świadomości związanej z pracą, dostarczanie wiedzy dot. BHP i prawa pracy;
- kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, procedurami zatrudnienia;
- odbywanie praktycznych zajęć parazawodowych wewnętrznych i zewnętrznych lub zajęć zawodowych;
- rozwijanie kompetencji niespecyficznych istotnych dla podjęcia pracy, m.in. orientacji w przestrzeni i korzystania z miejskiej i podmiejskiej komunikacji.

Zajęcia są realizowane na różnych poziomach – od preorientacji zawodowej w elementarnym zakresie do praktyk długoterminowych i wykonywanych w warunkach asysty z oddali.

W Pracowni Edukacji Zawodowej i Społecznej odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne, które mają na celu przygotować Uczestnika do pracy zawodowej. Mają one miejsce zarówno w budynku Warsztatu i jego najbliższym otoczeniu, ale również poza "Przylesiem". Od wielu lat Uczestnicy zajmują się porządkowaniem ogrodu należącego do Przedszkola Specjalnego "Orzeszek" – placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Tak. Uczestnicy wykonują również swoje zadania w Ogrodzie Botanicznym oraz w sali zabaw "Centrum Dzieciaki" na osiedlu Bolesława Śmiałego. Od roku 2016 rozpoczęliśmy współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu - tutaj Uczestnicy poznają prace biurowe i środowisko pracy urzędu. Również od roku 2016 realizujemy zajęcia w Dobrej Kawiarni! Zadaniem pracowników realizujących program tej Pracowni jest także zapoznanie Uczestników z ofertą poznańskich instytucji. W tym celu wspólnie odwiedzają urzędy, placówki i organizacje pozarządowe, a także zakłady pracy związane z wykonywaniem zawodów, które interesują Uczestników. W ramach zajęć Uczestnicy poznają również wartości pieniędzy i towarów oraz nabywają i utrwalają umiejętności posługiwania się finansami.

Pracownia Rękodzieła z fakultetem artystycznym

Pracownia Rękodzieła Artystycznego w Warsztacie Terapii Zajęciowej "Przylesie" ma wydzielone dwie przestrzenie twórcze: arteterapeutyczną oraz rzemieślniczą. Celem części arteterapeutycznej pracowni jest rozwój potencjału twórczego Uczestników, oraz nabywanie umiejętności psychospołecznych poprzez planowanie, pracę w grupie, zwiększanie poziomu koncentracji uwagi i rozumienia poleceń. Uczestnicy rozwijają tutaj zdolności manualne, poznają i opanowują umiejętności różnych technik rękodzielniczych, między innymi poprzez malowanie, lepienie z gliny, tworzenie z papieru, skór lub tkanin.

Druga część pracowni bywa nazywana czasem warsztatem majsterkowiczów. Poprzez różnorodne działania Uczestnicy pracujący tutaj wzmacniają i rozwijają wiele umiejętności, takich jak: współpraca w grupie, radzenie sobie z nowymi wyzwaniami, umiejętność pomocy innym osobom. Można tutaj także poznać i nauczyć się technik obróbki drewna, metalu, szkła wykonując np. drewniane anioły, zegary czy szklane witraże. Pracownia zajmuje się także renowacją mebli. Praca rękodzielnicza stwarza Uczestnikom możliwość wyrażania się poprzez materię i zapewnia satysfakcję twórczą.

W Pracowni Rękodzieła Artystycznego kładzie się szczególny nacisk na wykonywanie zadań od początku do końca.

Zajęcia psychoedukacyjne i rozwijające potencjał osobisty

Zajęcia psychoedukacyjne i rozwijające potencjał osobisty są prowadzone w "Przylesiu" przez psychologa. Stanowią one przygodę z samym sobą i z innymi - piękną i zaskakującą, choć bywa, że także trudną. Zawierają elementy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, treningu grupowego, dramy i arteterapii. Indywidualne i grupowe spotkania mają na celu zwiększanie samoświadomości Uczestników w obszarach:

1. Emocjonalnym - nazywanie i ekspresja emocji, konstruktywne ich komunikowanie, sposoby radzenia sobie z emocjami trudnymi;

2. Fizycznym - zwiększanie świadomości własnego ciała, a co za tym idzie – rozładowywanie napięć, pogłębianie wglądu we własne potrzeby, motywy działań, ukierunkowywanie na realizację zamierzeń; zwiększanie poziomu koncentracji uwagi i samostanowienia o sobie;
Stosowane metody: bioenergetyczna A. Lowena, joga, organiczna praca z ciałem, masaż, automasaż, inne techniki relaksacyjne i oddechowe, emisja głosu;

3. Społecznym – zwiększanie wiedzy i kompetencji w tematach: męskość i kobiecość, seksualność (aktualnie możliwe indywidualnie lub w parach), relacje w życiu codziennym; śmierć i przemijanie, obrona przed manipulacją, umowa społeczna – jej przyczyny i konsekwencje.

Zajęcia fizjoterapeutyczne

Zajęcia fizjoterapeutyczne w "Przylesiu" pozwalają Uczestnikom dbać o ogólną kondycję fizyczną oraz są indywidualną odpowiedzią na potrzeby naszych podopiecznych w zakresie usprawniania ruchowego. Fizjoterapia jest realizowana poprzez:

1. Poranne zajęcia ruchowe - jest to ogólnorozwojowa gimnastyka grupowa przeznaczona dla wszystkich Uczestników. Odbywa się ona codziennie i stanowi rozpoczęcie dnia. Podczas zajęć wykorzystywane są przybory takie jak: maty, duże i małe piłki, szarfy, laski gimnastyczne. Na zajęciach wykonywane są m.in.:

- Ćwiczenia oddechowe i poprawiające krążenie;
- Ćwiczenia ogólnorozwojowe i zręcznościowe;
- Ćwiczenia izometryczne dużych grup mięśniowych;
- Ćwiczenia równoważne i stabilizacyjne;
- Ćwiczenia zapobiegające płaskostopiu;
- Ćwiczenia wzmacniające mięśnie przykręgosłupowe;
- Ćwiczenia rozciągające.

Gimnastyka odbywa się na sali, natomiast latem i w cieplejsze dni - również na tarasie lub w ogrodzie.

2. Indywidualna rehabilitacja to bezpośrednie zajęcia Uczestnika z fizjoterapeutką. Polegają na specjalnie dobranych ćwiczeniach i zaleceniach rehabilitacyjnych dostosowanych do niesprawności motorycznych, dolegliwości oraz aktualnych potrzeb Uczestnika.

Sport i rekreacja

Oprócz zajęć fizjoterapeutycznych w ramach WTZ "Przylesie" odbywają się także zajęcia o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Są to m.in.:

- Spacery po rezerwacie przyrody Żurawiniec;

- Gry i zabawy w "Przylesiowym" ogródku np. gra w piłkę nożną, siatkówkę, boccie, ringo;

- Wspólne wyjścia do miejsc przestrzeni rekreacyjno-kulturalnej miasta Poznania np. do Mobilnego Muzeum Powstania Wielkopolskiego, czy do Muzeum Etnograficznego lub do innych miejsc, np. do kina, schroniska dla psów czy nowo wybudowanego Dworca Głównego PKP/PKS;

- Rajdy rowerowe – całodzienne wyjazdy rowerowe połączone z elementami krajoznawstwa, poznawaniem przyrody, podziwianiem piękna krajobrazów;

- Treningi marszowe Nordic Walking – naprzemienny chód z wykorzystaniem kijów Nordic Walking uaktywnia całe ciało i sprawia, że zwykły spacer staje się niezwykłą przygodą. Treningi wzbogacone są ćwiczeniami wzmacniającymi i rozciągającymi przy pomocy kijów;

- Pływanie – Uczestnicy korzystają też z pływalni. Grupa sprawniejsza doskonali umiejętność pływania na basenie sportowym, a grupa mniej sprawna wykonuje gimnastykę w wodzie na płytkim basenie;

- Joga – na cotygodniowych zajęciach z jogi Uczestnicy przekraczają granice swojego ciała, by poprzez wytrwałą pracę dążyć do wyznaczonych celów. Ćwiczenia prowadzone są metodą Iyengara, który w toku praktyki własnej wypracował unikalny sposób nauczania, charakteryzujący się dużą precyzją i metodycznością. Joga według Iyengara nie jest zwykłą aktywnością fizyczną, a swoistą medytacją, w której odbija się zjednoczony stan ciała, umysłu i oddechu, zmysły są powściągnięte, a pole świadomości oczyszczone. Joga, oprócz wielu pozytywnych działań zdrowotnych, pozwala odczuć fizyczną i psychologiczną stabilność;

- Obozy wakacyjne w góry, nad jezioro czy nad morze, podczas których ma miejsce szereg zajęć terapeutycznych, sportowych, rekreacyjnych;

- Uczestnictwo w imprezach sportowych – już sam udział Uczestnika w imprezie sportowej jest dla niego wysokim osiągnięciem i stanowi finał jego ciężkiej pracy oraz przygotowań. Atmosfera, która tam panuje motywuje do kibicowania i uczy pozytywnej rywalizacji. Uczestnicy "Przylesia" chętnie i odważnie biorą udział w takich imprezach sportowych jak m.in. Bieg Na Tak - Run of Spirit czy Miting pływacki Stowarzyszenia Na Tak.

Grupa teatralna "Nowi w Nowym" im. Wojciecha Deneki

Od 2006 roku prowadzone są w WTZ "Przylesie" zajęcia teatralne, które stanowią środek oddziaływania na stan świadomości Uczestników poprzez stworzenie możliwości wchodzenia w różnorodne role - często niedostępne w ich życiu codziennym i – tym samym – ćwiczenie niepoznanego dotychczas repertuaru zachowań i gestów. Warsztaty wzbudzają emocje, pobudzają ciało do ruchu, inspirują do kreatywnego myślenia, pomagają w nawiązywaniu kontaktu i dają siłę do przezwyciężania przeżywanych na co dzień trudności Zajęcia pozwalają także na doświadczanie sukcesu i porażki.

Grupa teatralna "Nowi w Nowym" im. Wojciecha Deneki to około 10 osób, które jeden raz w tygodniu pracują nad przygotowaniem spektaklu teatralnego: dokonują wyboru tematu, układają scenariusz, przygotowują kostiumy, rekwizyty i scenografię. Osobą prowadzącą grupę jest terapeutka zajęciowa Hanna Rynowiecka.

Opiekunem grupy do 2013 roku był wspaniały człowiek, nieżyjący już aktor Teatru Nowego Wojciech Deneka. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Teatru Nowego nasza grupa teatralna "Nowi w Nowym" im. Wojciecha Deneki miała możliwość prezentowania swoich dokonań na deskach Teatru Nowego w Poznaniu (do roku 2015). W 2016 roku podjęliśmy współpracę z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, dzięki temu udało nam się zaprezentować spektakl pt. "Na wysypisku" właśnie w Zamku. Premiera miała miejsce 24 października 2016 r, natomiast kolejny raz spektakl pokazaliśmy ponowie 20 lutego 2017 r. Kolejnym tytułem jaki prezentowaliśmy w Zamku był "Środek jest tam, gdzie jestem ja" (2017-2018).


KALENDARIUM

• 2006 rok
Warsztat Terapii Zajęciowej „Przylesie” przyjmuje propozycję Stowarzyszenia Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. udziału w projekcie „Teatracje”.
Zawiązała się grupa teatralna składająca się z 7 Uczestników oraz 1 Gościa Warsztatu, której opiekunem artystycznym i reżyserem został Wojciech Deneka – aktor Teatru Nowego w Poznaniu. Asystentem współpracującym z grupą została Wiesława Bahloul – pracownik WTZ „Przylesie”.
W działaniu zespołowym powstał scenariusz spektaklu i ustalona została obsada.
23.10.2006 pierwsza premiera spektaklu grupy teatralnej na Scenie Rozmaitości pod tytułem „Klucz”, w ramach projektu „Teatracje”.

• 2007 rok
Kontynuacja działań w projekcie „Teatracje” przy przygotowaniu nowego spektaklu. Jesienią 2007 roku odbyła się premiera spektaklu w Teatrze Nowym w Poznaniu pod tytułem „Jak u Szekspira” na motywach „Romeo i Julia”.
Opieka artystyczna: Wojciech Deneka.
Współpraca: Wiesława Bahloul.

• 2008 rok
Przygotowania do nowego spektaklu w ramach projektu realizowanego przez Teatr Nowy pod tytułem „Nowi w Nowym”.

• 2009 rok
Kontynuacja przygotowań do spektaklu „Jak to jest z(a)robione?” oraz rozpoczęcie prób do autorskiej interpretacji muzyki Ravela „Bolero”.
15.06.2009 premiera spektaklu w Teatrze Nowym w Poznaniu pt. „Jak to jest z(a)robione?”
Opieka artystyczna: Wojciech Deneka.
Współpraca: Hanna Rynowiecka, Aleksandra Urbańska, Anna Gombowska.
Po raz pierwszy została użyta nazwa grupy „Nowi w Nowym”.
10.10.2009 prezentacja spektaklu „Bolero” na VII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Poznaj swój talent” w Gnieźnie – III miejsce.
7.12.2009 zaprezentowano „Bolero” w Teatrze Nowym przy okazji obchodów 15-lecia istnienia Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przylesie”.
Choreografia i pomysł: Hanna Rynowiecka.
Konsultacje: Wojciech Deneka.


• 2010 rok
Teatr Nowy wspiera grupę teatralną, która zamiennie używa nazwy: „Nowi” lub „Nowi w Nowym”.
7.06.2010 premiera spektaklu w Teatrze Nowym „Przylesie Western Story”.
Opieka artystyczna: Wojciech Deneka.
Współpraca: Hanna Rynowiecka, Aleksandra Urbańska.


• 2011 rok
Teatr Nowy nadal otwarty dla Grupy Teatralnej „Nowi w Nowym”.
20.06.2011 premiera spektaklu w Teatrze Nowym „Obrazki paryskie”.
Opieka artystyczna: Wojciech Deneka.
Współpraca: Hanna Rynowiecka, Anna Leonowicz.


• 2012 rok
Teatr Nowy umożliwia Grupie Teatralnej „Nowi w Nowym” próby na swych scenach.
W kwietniu 2012 roku aktorzy biorą udział w warsztatach, które prowadzi Milan Loviśka nt. „Superbohater popkultury i śmierć”.
14.06.2012 premiera spektaklu w Teatrze Nowym „Gzik z pyrami”.
Opieka artystyczna: Wojciech Deneka.
Współpraca: Hanna Rynowiecka, Anna Leonowicz.


• 2013 rok
Spektakl pt. „Lokomotywa Marzeń” został zaprezentowany dwukrotnie na deskach Teatru Nowego: premiera 12.06.2013 roku oraz ponownie 23.09.2013. Przygotowania do spektaklu były możliwe również na deskach scenicznych Teatru Nowego.
Opieka artystyczna: Wojciech Deneka.
Współpraca: Hanna Rynowiecka

16.12.2013 uczestnicy i pracownicy WTZ „Przylesie” żegnają przyjaciela i mentora grupy – śp. Wojciecha Denekę, aktora Teatru Nowego w Poznaniu, współtwórcę i współprowadzącego grupę teatralną „Nowi w Nowym”.


• 2014 rok
Aktorzy z Grupy Teatralnej „Nowi w Nowym” podejmują niełatwą decyzję o kontynuowaniu działalności, pomimo braku mentora. Trwają przygotowania do kolejnego spektaklu.
9.06.2014 został zaprezentowany spektakl „A może Mrożek – Emigranci”, którego pomysłodawcą był śp. Wojciech Deneka.
Reżyseria: Hanna Rynowiecka.
Konsultacje: Andrzej Lajborek

19.12.2014 w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Przylesie” odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać zmarłego aktora. Tablica została zawieszona na ścianie budynku Warsztatu. Podczas uroczystości Grupie Teatralnej „Nowi w Nowym” nadano imię Wojciecha Deneki.


• 2015 rok
Grupa Teatralna „Nowi w Nowym” im. Wojciecha Deneki realizuje projekt „Idziemy, szukamy, znajdziemy! - Wir gehen, suchen und finden!” we współpracy z berlińską Fundacją Evangelisches Johannesstift. W maju na tygodniowe warsztaty przyjeżdżają do Poznania aktorzy z partnerskiej grupy „Sterntaler”, rewizyta odbywa się w Berlinie we wrześniu.

Aktorzy z Grupy „Nowi w Nowym” im. Wojciecha Deneki przygotowują kolejny spektakl. Odbywają się próby generalne w Teatrze Nowym.
15.06.2015 zaprezentowano spektakl w Teatrze Nowym pod tytułem „Dom Wariatów”.
Reżyseria: Hanna Rynowiecka


• 2016 rok
Nowy rok przyniósł znaczące zmiany dla Grupy "Nowi w Nowym" im. Wojciecha Deneki. W zmienionym składzie rozpoczęliśmy pracę nad kolejnym spektaklem. Podjęliśmy współpracę z CK Zamek, dzięki temu tegoroczny spektakl powstaje w ramach "Teatru Powszechnego" (http://www.zamek.poznan.pl/sub,pl,520,teatr-powszechny.html).
W lutym br. mieliśmy już okazję uczestniczyć w Przeglądzie Zespołów Teatralnych organizowanym przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu w Centrum Kultury Zamek - pokazaliśmy tu 20 minutową zajawkę spektaklu pod tytułem "Na wysypisku".
W czerwcu rozpoczęliśmy współpracę z Panią Ewą Szumską, aktorką Teatru Polskiego. Pani Ewa okiem profesjonalisty pomaga nam, doradza, współtworzy spektakl pt. "Na Wysypisku", którego premiera odbyła się - 24 października, oczywiście w CK Zamek. Dziękujemy za udzielaną pomoc i zaufanie, za zaproszenie do projektu "Teatr Powszechny" Pani Annie Pawłowskiej i Panu Andrzejowi Maszewskiemu z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu oraz Pani Ewie Szumskiej – aktorce Teatru Polskiego w Poznaniu.


• 2017 rok
20 lutego 2017 zapraszamy ponownie na spektakl pt. "Na wysypisku" do CK ZAMEK!
Premiera spektaklu 6 listopada 2017 r. "Środek jest tam, gdzie jestem ja" - inspirowani wierszem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej zaczęliśmy snuć opowieść, którą rządzi przypadek.


• 2018 rok
Czerwiec - w ramach festiwalu Młoda Malta powtórzyliśmy kolejny raz spektakl pt. "Środek jest tam, gdzie jestem ja".

Projekty dodatkowe

Oprócz regularnej działalności "Przylesie" poszukuje nowych kierunków pracy i rozwoju. Taką przestrzenią są dodatkowe projekty realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków fundacji oraz źródeł publicznych.SelFind - System elektronicznego wspomagania samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania służącego wsparciu samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych intelektualnie, uwzględniającego z jednej strony nowoczesne metody terapeutyczne stosowane w procesie ich usamodzielnienia w życiu społecznym i zawodowym, a z drugiej polegającego na wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w budowaniu personalizowanych strategii samostanowienia. Końcowymi beneficjentami projektu będą osoby z zaburzeniami intelektualnymi w stopniu lekkim i umiarkowanym. Koncepcja planowanego systemu elektronicznego wsparcia codziennej samodzielności i niezależności życiowej osób niepełnosprawnych intelektualnie zakłada stworzenie spersonalizowanego (uwzględniającego potrzeby konkretnej osoby) narzędzia, pozwalającego dostosować przygotowane w ramach projektu aplikacje informatyczne, kompensujące deficyty w różnych obszarach życia użytkownika w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać jego/jej indywidualne możliwości oraz potencjał psychospołeczny i funkcjonalny.
Jednostka dotująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Partnerzy:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Treningi samodzielności w wynajętych mieszkaniach

Odbywające się rokrocznie treningi samodzielności to dla ich uczestników przede wszystkim ćwiczenie samostanowienia o sobie. To pole prób decydowania o własnym "kawałku podłogi", czasie i budżecie. Kilka dób spędzonych w wynajętym mieszkaniu ze współlokatorem i terapeutą, a czasem tylko z terapeutą, otwiera nie do końca dotychczas poznaną przestrzeń samoświadomości. Mieszkańcy dowiadują się, w jakich obszarach życia codziennego potrzebują dla siebie wsparcia, a w jakich radzą sobie zupełnie samodzielnie. Rozwijają różnorakie kompetencje osobiste, uczą się orientacji w przestrzeni domowej i miejskiej, wchodzą w dojrzałe role społeczne: gospodarza, współlokatora, klienta, petenta, czy pasażera MPK.

Główne wrażenia uczestników treningu? Radości i troski człowieka dorosłego, czyli zachwyty: "Wow! Mogę być niezależny!", "Jaka swoboda…", ale i dylematy: "Jak zmieścić aż tyle czynności w jednej dobie?", "Jak dobrze zarządzać własnym budżetem?", "Jak radzić sobie w nowych i trudnych sytuacjach?".
Odpowiedzi na tego rodzaju pytania odnajdują podczas treningu samodzielności...

Witraże - osoba niepełnosprawna w roli eksperta, instruktora, nauczyciela

Innym projektem zrealizowanym w 2013 roku, którym chcemy się pochwalić, było zadanie pod tytułem: "Jestem Na T (terapia – tu uzyskasz pomoc), A (aktywizacja), K (kultura) – rożne metody wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i dysfunkcjami", dzięki dotacji Fundacji PZU. Działanie to obejmowało wiele aspektów, w Warsztacie Terapii Zajęciowej "Przylesie" realizowany był dział K (kultura). Dzielił się on na dwa etapy: pierwszy polegał na odbyciu wakacyjnego kursu instruktorskiego tworzenia witraży, przeznaczonego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - Uczestników WTZ "Przylesie". Podczas drugiego etapu wyłoniono spośród nich 5 instruktorów, którzy współprowadzili zajęcia z tworzenia witraży dla dzieci i młodzieży z pobliskiej szkoły – stali się ekspertami, nauczycielami. Przeszkolili w ten sposób 24 uczniów. Projekt zakończył się "Wernisażem Witraży", stanowiącym podsumowanie wspólnej pracy Uczestników z "Przylesia" oraz młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Poznaniu. Podczas uroczystości zaprezentowano prace, które powstały w trakcie zajęć. Głównymi celami naszej części projektu była zmiana wizerunku osoby z niepełnosprawnością, wzrost samooceny Uczestników WTZ oraz zwiększenie ich kompetencji zawodowych. Za realizację tego projektu i jego innowacyjność otrzymaliśmy główną nagrodę przyznaną przez Prezydenta Miasta Poznania w ramach konkursu: Kierunek praca – dobre praktyki w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych domach samopomocy”.

AQUANET - projekty w ramach konkursów dotacyjnych (2013/2014)

Dzięki środkom finansowym przyznanym przez firmę Aquanet SA w ramach konkursów na działania charytatywne, w roku 2013 i 2014 zrealizowaliśmy dwa bardzo ciekawe projekty dodatkowe.
"W zdrowym ciele zdrowy duch - tak u juniora, jak u seniora" - od listopada 2013 roku do czerwca 2014 roku zostało zorganizowanych 15 wyjść sportowych dla podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej "Przylesie". Uczestnikami wyjść były osoby w wieku od 18 do 45 roku życia. We wszystkich 15 wyjściach łącznie udział wzięło 15 osób niepełnosprawnych. Był to cykl wyjść sportowych na Termy Maltańskie oraz Ściankę Wspinaczkową "Krajalnia".
Drugi projekt noszący nazwę „Pobudzamy świat naszej wyobraźni” realizowany był w terminie od 1 kwietnia do 15 grudnia 2014. Zadanie obejmowało organizację kreatywnych zajęć stymulujących wyobraźnię osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy WTZ „Przylesie” wzięli udział w stylizowanej sesji zdjęciowej. Nasi Uczestnicy mieli okazję stanąć przed obiektywem aparatu fotograficznego w specjalnie zaaranżowanych sytuacjach oraz w kreacjach, które sami dla siebie dobrali. W ten sposób mogli pokazać swoją mocną stronę, indywidualizm, zainteresowania - zrealizować swój pomysł dobierając dla siebie zarówno atrakcyjny strój oraz makijaż czy fryzurę. Sesja zdjęciowa była poprzedzona spotkaniem improwizacyjnym, które pozwoliło poruszyć wyobraźnią Uczestników „Przylesia”. Zdjęcia wykonał zawodowy fotograf posiadający profesjonalny sprzęt fotograficzny, a wyglądem fotografowanych zajęła się wizażystka. Każdy uczestnik sesji mógł wybrać jedno zdjęcie, które zostało wywołane w dużym formacie (A2). W ten sposób powstała wystawa zdjęć pt. „Tafla” ukazująca mocne strony, atrybuty naszych Uczestników. Odbyły się już dwie wystawy zdjęć: na terenie Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz w Galerii „tak”. W ramach tego projektu powstała również płyta z nagraniami dźwiękowymi, pozwalająca usłyszeć codzienne życie placówki i jej poszczególnych pracowni. Znalazły się na niej również wybrane utwory poetyckie. Płyta powstawała w ramach zajęć kreatywnych, z wykorzystaniem cyfrowego dyktafonu i komputera.

create by waboit.pl