W zajęciach organizowanych przez WTZ "Przylesie" uczestniczy codziennie 26 osób. Uczestnikami Warsztatu są osoby dorosłe, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Większość z nich to mieszkańcy Poznania, kilka osób dojeżdża do nas z pobliskich miejscowości. Nasi Uczestnicy mogą korzystać z bogatej oferty zajęć grupowych i indywidualnych (w oparciu o IPR), dzięki czemu zdobywają kolejne doświadczenia i umiejętności, stają się coraz bardziej samodzielni.

W "Przylesiu" wszyscy mówimy sobie po imieniu, stanowimy społeczność osób związanych z tym miejscem, bez względu na to czy jesteśmy Uczestnikiem, Pracownikiem czy Wolontariuszem. Kadra ośrodka to zespół profesjonalistów: kierownik, z-ca kierownika/psycholog, psycholog, specjalista ds. rehabilitacji, instruktorzy terapii zajęciowej, pracownicy gospodarczy. Bardzo cenimy sobie pomoc Wolontariuszy, których zapraszamy do współpracy. Przyjmujemy również studentów chcących zrealizować u nas program praktyk. Kadra merytoryczna WTZ "Przylesie" prowadzi zajęcia w oparciu o IPR Uczestników i programy pracy pracowni. Staramy się podnosić kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. Lubimy inspirować się nowymi pomysłami, próbujemy nowych metod pracy, korzystamy z doświadczeń innych ośrodków, wykorzystujemy własne zainteresowania i zasoby - wszystko po to, by zajęcia były ciekawe, efektywne, coraz lepiej odpowiadały na potrzeby Uczestników.

W "Przylesiu" Uczestnicy mają realny wpływ na rodzaj i tematykę zajęć a także na organizację imprez, wycieczek i innych dodatkowych działań czy atrakcji.

Jeśli chcesz nas poznać zapraszamy do „Przylesia” - bardzo lubimy gości!


create by waboit.pl