Historia Przylesia

W latach 1990-1993 grupa osób, której liderem stała się studentka psychologii Renata Kowalewska, dostrzegła brak miejsca w przestrzeni miejskiej Poznania dla wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Utworzono najpierw świetlicę na os. Wichrowe Wzgórze, która przekształcona została w Ośrodek Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych. Okazało się, że grupą najbardziej potrzebującą wsparcia jest młodzież kończąca edukację szkolną i od tego momentu pozostająca tylko w sferze kontaktów rodzinnych.

22 grudnia 1993 roku Zarząd Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi z Zespołem Downa podjął decyzje o utworzeniu z dniem 1 stycznia 1994 roku Pracowni Terapii Zajęciowej "Przylesie".

Pracownia rozpoczęła swoją działalność wykorzystując doświadczenia zdobyte we wcześniejszych formach pracy. Jednocześnie podjęto starania o nadanie placówce statusu warsztatu terapii zajęciowej w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U.nr 46, poz 201 z późn. Zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1992 roku w sprawie zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. nr 71, poz.357). Procedura została zamknięta 20 października 1994 roku podpisaniem umowy o utworzeniu warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Poznaniu na Osiedlu Bolesława Śmiałego 106.

W § 4 tej umowy zapisano: "Warsztat rozpoczyna działalność z dniem 1.09.1994 r."
Mamy kilka dat istotnych dla historii powstania pierwszego w Poznaniu warsztatu terapii zajęciowej:
- 22 grudnia 1993 r. decyzja Zarządu Stowarzyszenia
- 1 stycznia 1994 r. rozpoczęcie działalności Pracowni Terapii Zajęciowej "Przylesie"
- 1 września 1994 r. uznanie działalności Pracowni zgodnie z ustawą
- 20 października 1994 r. zakończenie formalnych procedur

Daty te obejmują prawie cały rok 1994; dlatego przez cały rok 2014 obchodziliśmy nasze DWUDZIESTOLECIE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ "PRZYLESIE"!

Warsztat Terapii Zajęciowej "Przylesie" działa w ramach Stowarzyszenia Na Tak (dawniej: Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi z Zespołem Downa, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa).


Przylesie dziś

Warsztat Terapii Zajęciowej "Przylesie" to placówka działająca w ramach Stowarzyszenia Na Tak na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność WTZ "Przylesie" jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Miasta Poznania.

Uczestnicy WTZ, we współpracy z terapeutami i rodzicami określają własne mocne strony oraz obszary, w których potrzebują wsparcia. Dzieje się to w toku doświadczania siebie - zarówno podczas pracy w Pracowniach: Edukacji Zawodowej i Społecznej, Gospodarstwa Domowego, Rękodzieła z fakultetem artystycznym jak i w trakcie zajęć dodatkowych: psychoedukacyjnych, rehabilitacyjnych, sportowych, teatralnych czy warsztatów bębniarskich. Na drodze ku dojrzałemu funkcjonowaniu w społeczeństwie Uczestnicy Warsztatu odbywają także praktyczne zajęcia zawodowe i treningi samodzielności w mieszkaniach.

Wspieranie w WTZ polega głównie na motywowaniu dorosłych niepełnosprawnych do stanowienia o sobie i dążenia do samorealizacji. Poprzez możliwość korzystania z szerokiego repertuaru dojrzałych ról społecznych (gospodarza, instruktora, klienta, partnera, pasażera, petenta, pracownika, współlokatora), Uczestnicy uczą się podejmować samodzielne decyzje, by w dalszej perspektywie formułować swoje cele i plany życiowe.

Warsztat Terapii Zajęciowej "Przylesie" dąży do stworzenia swoim Uczestnikom - na miarę ich możliwości - warunków do dokonywania takich wyborów, jak osoby pełnosprawne i kierowania własnym życiem tak jak one.


Przylesie jutro

Mamy rok 2019. Przed nami nowe wyzwania, plany marzenia. Chcemy stawać się coraz bardziej profesjonalnym ośrodkiem. Zależy nam, by inicjatywy przez nas podejmowane były z jednej strony nowatorskie, to znaczy przełamujące schematyczne działania Warsztatów, ale równocześnie by coraz skuteczniej pozwalały wypełniać cel ustawowy, którym jest "stworzenie możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia". W związku z tym chcemy, by nasi Uczestnicy byli przygotowywani do podejmowania zatrudnienia odpowiedniego do ich zainteresowań, możliwości i potrzeb. Zależy nam bowiem na skutecznym, to znaczy trwałym wprowadzeniu osób niepełnosprawnych intelektualnie na rynek pracy.

Jednym z nowatorskich projektów, które realizujemy już od wielu lat jest działalność grupy teatralnej "Nowi w Nowym" im. W. Deneki. Dzięki przychylności i współpracy z Dyrekcją oraz Pracownikami Teatru Nowego w Poznaniu nasi Uczestnicy przez wiele lat mieli możliwość tworzenia prawdziwych spektakli teatralnych i wystawiania ich na deskach Teatru. W ostatnich latach współpracujemy z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu - uczestnicząc w inicjatywie pn. Teatr Powszechny. To nowe wyzwanie ale i nowe możliwości dla Aktorów. Próby i przygotowania do przedstawień trwają kilka miesięcy, jest to dla naszych Uczestników ciężka praca, dająca wiele satysfakcji. Ich mentorem i wielkim przyjacielem był Wojtek Deneka - aktor Teatru Nowego. Niestety w grudniu 2013 roku pożegnaliśmy na zawsze Wojtka. Mamy głęboką nadzieję, że jego dzieło będzie trwałe. Aktorzy z "Przylesia" chcą by ich grupa teatralna "Nowi w Nowym" działała dalej. "Nowi w Nowym" w czerwcu 2014 roku wystawili na deskach Teatru swój kolejny spektakl "A może Mrożek - Emigranci", premiera spotkała się z owacyjnym przyjęciem widowni. Był to pierwszy spektakl z tak rozbudowaną fabułą, wieloma dialogami oraz żartami słownymi. Aktorzy stanęli na wysokości zadania! 19 grudnia 2014 roku, z rąk Pani Prezes Stowarzyszenia Na Tak Haliny Grzymisławskiej - Słowińskiej, przy pełnej aprobacie żony zmarłego aktora, grupa otrzymała imię Wojciecha Deneki. Później przyszedł czas na kolejny spektakl zatytułowany "Dom wariatów" (2015), "Na wysypisku" (2016/2017), w którego tworzeniu pomogła nam nowa osoba - Pani Ewa Szumska, aktorka Teatru Polskiego. Spektakl "Środek jest tam, gdzie jestem ja" pokazaliśmy w CK Zamek w roku 2017 i 2018, "Mity Przyleskie" jesienią 2018 oraz w lutym 2019.

Chcemy wychodzić poza ramowe działania Warsztatu, w tym celu próbujemy swoich sił w pisaniu projektów. Szukamy dodatkowych źródeł finansowania zarówno w instytucjach publicznych jak również w fundacjach działających przy wielu firmach. Wzorem projektu realizowanego w ubiegłym roku chcemy stwarzać przestrzeń, by nasi Uczestnicy stawali w nowych rolach społecznych: ekspertów, którzy potrafią nauczyć innych; partnerów w relacjach ze swoimi sympatiami; pracowników lub wolontariuszy, którzy rzetelnie potrafią świadczyć pracę. Chcemy kontynuować treningi samodzielności w mieszkaniach, które pozwalają naszym Uczestnikom doświadczyć z czym wiąże się samodzielne prowadzenie domu. Nasi Uczestnicy wzięli udział w takich treningach w roku 2017 i 2018, które były realizowane w ramach projektu mieszkaniowego Stowarzyszenia Na Tak. W progi "Przylesia" wkroczyły też nowoczesne technologie! To w naszym Warsztacie (a także w "Krzemieniu") powstawały oraz testowane były aplikacje SOS, Plan Dnia oraz Bezpieczna Droga - wchodzące w skład pakietu SelFind (więcej o tym projekcie warto przeczytać na stronie: www.selfind.pl). Są to aplikacje napisane przy współudziale Uczestników przez informatyków z PCSS, służące zwiększeniu samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Z aplikacji można korzystać bezpłatnie, wystarczy posiadać telefon komórkowy typu smartfon z systemem Android min. 5.0.

Przed nami jeszcze wiele nowych wyzwań, nieodkrytych perspektyw, nowych pomysłów. Stawiamy na rozwój naszych Uczestników!create by waboit.pl